Tüm GÖKÇAĞ TEKSTİL çalışanlarımızın sorumluluğunda olan kalite sistemimizin amacı;

 

Müşteri, çalışan ve işveren memnuniyetini birlikte sağlamaktır.

 

Bu amacın sağlanması için aşağıda tanımlanan 10 yaklaşım GÖKÇAĞ TEKSTİL kalite sisteminin temel kavramlarıdır.

 

1. Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini anlamak, prpseslerimizin elverdiği ölçüde bu beklentilerin karşılanmasını sağlamak ve sonucunda müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

 

2. Mevcut ürün ve hizmet kalite düzeyimizi ;

 

* Doğru işleri

 

* Doğru şekilde

 

* Doğru zamanda

 

yaparak korumak ve geliştirmek

 

3. Tüm süreçlerimizin en etkin şekilde işleyişinin sağlanması için bir takım olarak çalışmak.

 

4. Bölümler arasındaki yatay iş akışlarını hızlandırmak ve hedefe yönelmek amacıyla müşteri memnuniyetini geliştirmek.

 

5. GÖKÇAĞ kültürünün bir parçası olan sürekli iyileştirmeyi, GÖKÇAĞ büyesinde yaymak. Kalite Politikasını tüm şirket çalışanlarına iletmek ve benimsetmek.

 

6. Bilginin değerinin farkında olmak ve bilginin ;

 

* Güvenilirliğini

 

* Şirket içinde kolay ve etkin paylaşımını

 

*Şirket dışına karşı güvenliğini sağlamak.

 

7. Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine ve doğru noktada değerlendirmelerine olanak verecek sistemleri oluşturmak.

 

8. Ürün ve hizmet satınalma kalitemizin yükseltilmesini sağlamak için tedarikçilerimiz ile olan işbirliğini geliştirmek ve sürekli kılmak.

 

9. Kalite Politikası çerçevesinde Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.